Lokalizacja

Inwestycja Gdyńska House zlokalizowana jest na działce nr 751 przy ul. Gdyńskiej, w obszarze „Śródmieście – Północ” miasta Świdnicy.

Powstanie tu pięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny, z garażem podziemnym. Na parterze budynku będą znajdować się dwa lokale usługowe o pow. 235,12 m2 i 169,62 m2.

Garaż podziemny mieści 53 miejsca postojowe, z czego 25 są to miejsca zależne a 28 niezależne. Ponadto w części garażowej znajdują się 3 komórki lokatorskie o pow. 2,76 m2 każda.

Powierzchnia zabudowy wynosi 612,97 m2, przy pow. działki 751 1318,27 m2.

Obszar inwestycji jest objęty ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, jako zabudowa śródmiejska.