Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla klientów dewelopera „Królewskie Ogrody” Sp. z o.o.

Pl. Powstańców Śl. 17A/223, 53-329 Wrocław

 

  1. „Królewskie Ogrody” Sp. z o.o. zwany dalej również Deweloperem.
  2. Deweloper otrzymał od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystał wyłącznie do celów związanych z procesem rezerwacji oraz kupna mieszkania, w którym Państwo uczestniczycie na własne życzenie.
  3. Deweloper przekazywał będzie Państwa dane osobowe jedynie Notariuszowi nadzorującemu i realizującemu sprzedaż mieszkania, poprzez:
  • Zawarcie umowy deweloperskiej,
  • Zawarcie umowy przeniesienia własności – umowę sprzedaży.

a także Zarządcy nieruchomości.

  1. Deweloper będzie przechowywał Państwa dane osobowe przez okres realizacji zadanie inwestycyjnego do czasu UPŁYWU OKRESU GWARANCJI NA WYBUDOWANY BUDYNEK.
  2. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie również Państwo dokonać ich sprostowania lub zażądać usunięcia.
  3. Jeżeli będą mieli Państwo pytania lub wątpliwości związane z działaniami Dewelopera, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej: kontakt@gdynskahouse.pl.
  4. Jeżeli będą mieli Państwo zastrzeżenia związanie z działaniami Dewelopera, które będą dotyczyć informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.